Chuyên bán hàng xách tay từ Mỹ Hang Xach Tay My.

 

Xem Phim Dưới Cờ Đại Nghĩa

Ngày cập nhật: 12:41:50 | 23/04/2010

Duoi Co Dai Nghia
Dưới Cờ Đại Nghĩa được sản xuất vào năm 2005, do đạo diễn Tường Phương - Phương Nam, với sự tham gia của các diễn viên Lê Văn Nghĩa, Lý Thanh Thảo, Trương Minh Quốc Thái, Trung Dũng, Mạnh Hùng, Kim Xuân. Phim Duoi Co Dai Nghia thuộc thể loại phim Chien Tranh do Viet Nam sản xuất. Bên dưới là nội dung và hình ảnh trong phim.

Nội dung trong phim:

Chỉ một năm sau tiếng súng gây hấn bắn vào cửa ngõ Đà Nẵng, năm 1859, quân Pháp tấn công cửa ngõ Cần Giờ, đánh chiếm thành Gia Định, mở màn cho cuộc xâm lược trên toàn cõi Việt Nam. Triều đình hoà nghị sau khi để mất lần lượt ba tỉnh miền Đông rồi ba tỉnh miền Tây, và những cuộc nổi dậy của các tầng lớp nhân dân sau đó đều lần lượt đi vào bế tắc. Tình cảnh mất nước, mất đất đã đẩy người nông dân tới tình trạng tha hoá cùng cực buộc họ phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ xứ sở, ruộng đồng ra đi tìm phương cầu thực.

Và trên bươc đường tha phương, trong hoàn cảnh xã hội thuộc địa một ách hai tròng ấy, họ đã hoặc tham gia các hội kín để tiếp tục thực hiện tôn chỉ "bài Tây - phục Nam" hoặc trở thành những băng nhóm giang hồ, chỉ còn biết gói gọn trong hoạt động quyền lợi cục bộ của mình thông qua hệ thống hình tượng, bộ phim đã cố gắng phác hoạ nên bộ mặt và trạng thái xã hội, chân dung và số phận của những con người sống trong hoàn cảnh ấy tới khi Đảng cộng sản được thúc lập vào năm 1930. Rồi cuộc "khởi nghĩa Nam Kỳ" rồi thế chiến thứ II bùng nổ cuộc đảo chính Pháp - Nhật và cuộc nổi dậy đầy thắng lợi với "Tuyên ngôn độc lập" ngày 02/09/1945 và trong cuộc đấu tranh giữ nền độc lập tiếp bước sau đó, khi thực dân Pháp tỏ rõ ý muốn Đông Dương vẫn tiếp tục là thuộc địa. Thì các nhóm giang hồ cũng theo tiếng gọi "dưới cờ đại nghĩa", lập ra những lực lượng tự phát sát cánh cùng Việt Minh tham gia cuộc chiến đấu: Bộ đội Bình Xuyên của Dương Văn Dương, bộ đội Bà Quẹo của Mười Trí, bộ đội Phú Thọ của Bảy Viễn, bộ đội Chánh Hưng của Tám Mạnh, bộ đội Tân Thuận, Nhà Bè…. Trong đó nổi bật là "Bộ đội Bình Xuyên của Dương Văn Dương". Ong đã lấy tên của vùng đất Khánh Bình và Tứ Xuyên giàu truyền thống tranh đấu làm lên lực lượng mình. Những tình trạng cát cứ địa phương cũng đồng thời xảy ra.. để tăng cường sức mạnh và gìn giữ tư tưởng "đại đoàn kết" trong cuộc kháng chiến, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã phái tướng Nguyễn Bình vào Nam làm nhiệm vụ thống hợp các lực lượng vũ trang. Mà cuộc chiến đấu lúc bấy giờ không chỉ trên mặt trận quân sự mà còn trong tư tưởng và các giải pháp chính trị. Khi quân Pháp tung ra chiêu bài "Quốc trưởng Bảo Đại" hòng che đậy thực chất của cuộc tái xâm lược Đông Dương nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng.